Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.668.012

Dung dich kháng sinh u?ng

 • PTLC là thu?c ??c tr? phan tr?ng, phan xanh, phan vàng và phù th?ng l?n con.

  PTLC là thu?c ??c tr? phan tr?ng, phan xanh, phan vàng và phù th?ng l?n con.

  Tên thu?c: PTLC Dung d?ch u?ng S?K:TWI-X3-152 Công th?c: Thu?c ch?t
 • ??c tr? b?nh l?n con phan tr?ng.

  ??c tr? b?nh l?n con phan tr?ng.

  Tên thu?c: Spectam SH Dung d?ch u?ng S?K: TWI-X3-8 Công
 • Vina-cox di?t c?u trùng ? m?i giai ?o?n

  Vina-cox di?t c?u trùng ? m?i giai ?o?n

  Tên thu?c: Vina-Cox S?K: TWI-X3-203 Công th?c: Thu?c ch?t l??ng cao. Toltrazuril:
 • ??C TR? PH?N TR?NG L?N CON

  ??C TR? PH?N TR?NG L?N CON

  Tên thu?c: Fatra Dung d?ch u?ng S?K: TWI-X3-54 Công th?c: Trong